խաղաղութիւն

խաղաղութիւն

Dasnabedian 1995: 440

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 17,16 19,40
paix

freq: 2


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԽԱՂԱՂՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0915 Chronological Sequence: Unknown date εἱρήνη, γαλήνη pax, tranquillitas ἠσυχία quies . Խաղաղ եւ անխռով գոլն. հանդարտութիւն. անհողմութիւն. անդորրութիւն. ապահովութիւն. հանգիստ. ողջութիւն. առողջութիւն. լռութիւն. դադարումն. ... LACKING… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՆԱՒՈՐԻՄ — (եցայ, եալ եմ.) NBH 1 498 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c Երբեմն նոյն ընդ վերնոյն (=ԲՆԱՒՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ). այսինքն Սովորեալ եմ. սովոր եմ. այս բնութիւն է իմ. ʼի բնէ ունիմ զայս ինչ, կամ զայս բոյս բարուց. *Խաղաղութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՈՂՋՈՅՆ — ( ) NBH 2 0514 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c ա.մ. ὄλος, ὄλον totus, totum ὀλόκληρος integer, perfectus. Ողջիկ. ողջ. ամբողջ. բոլոր բովանդակ. ... *Մինչեւ լնուցու նորա տարին ողջոյն: Վտանգեաց զնա բանիւք զգիշերն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱԶՈՒՄ — (բազմի, մաւ, մաց, մօք.) NBH 1 420 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c ա. πολύς, πολλή, πολύ multus, a, um, πλεῖον, ονος, πλεῖστος plus, plures, plurimus, ἰκανός sufficiens, satis Յոլով. շատ.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • Ի — I. ( ) NBH 1 0841 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c, 13c, 14c նախդիր տրական հոլովոյ որպէս Առ. յ. ց. միայն ՛ի սկզբան բառից բաղաձայն տառիւ հաւելոց. εἱς, ἑπί, πρός in, ad. *Դարձաւ առ նոյ ʼի տապան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԽՕՍԻՄ — (եցայ, եա՛ց կամ եա՛.) NBH 1 0997 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c հ. λαλέω, φθέγγομαι loquor διαλέγομαι dissero προσλαλέω alloquor եւն. Խօսս առնել առ լսօղս. խօսել առ ոք կամ ընդ միմեանս. բարբառել. ասել. զրուցել.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆԳԻՍՏ — (գստեան, կամ գստի, ից.) NBH 2 0036 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 7c, 8c, 10c գ. ἁνάπαυσις, ἁνάπαυμα, κατάπαυσις requies. Հանգչելն. դադարումն. դուլ եւ դադար. հանդարտութիւն. անդորրութիւն. խաղաղութիւն. ... *Շաբաթ՝ հանգիստ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՀԱՆԴԱՐՏՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0040 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 8c, 9c, 10c, 11c գ. ἠσυχία, ἑπιείκια tranquillitas, quies, silentium, modestia. Անդորրութիւն. անխռով վիճակ ըստ մարմնոյ եւ ըստ հոգւոյ. խաղաղութիւն. առանձնութիւն. լռութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՄԷՋ — (միջոյ, ով. ʼի միջի. ՄԷՋՔ միջաց, կամ ջոց, ովք կամ օք.) NBH 2 0259 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 13c, 14c գ. ՄԷՋ ՄԷՋՔ. լծ. հյ. մէտ. յն. μέσος . լտ. medium, mediocritas. դաղմ. մէծ, մէ՛ծտու.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎՐԴՈՎՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0834 Chronological Sequence: 6c, 9c գ. ՎՐԴՈՎՈՒԹԻՒՆ ՎՐԴՈՎՈՒՄՆ. θόρυβος tumultus, turbatio. Վրդով. վրդովելն, իլն. *Յինքն ամփոփեալ ʼի զգայութեանցն խուճապոյ, եւ ʼի ժխոր վրդովութենէն. Փիլ. բագն.: *Շարժումն խռովութեանց եւ վրդովմանց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՎՐԴՈՎՈՒՄՆ — (վման.) NBH 2 0834 Chronological Sequence: 6c, 9c գ. ՎՐԴՈՎՈՒԹԻՒՆ ՎՐԴՈՎՈՒՄՆ. θόρυβος tumultus, turbatio. Վրդով. վրդովելն, իլն. *Յինքն ամփոփեալ ʼի զգայութեանցն խուճապոյ, եւ ʼի ժխոր վրդովութենէն. Փիլ. բագն.: *Շարժումն խռովութեանց եւ վրդովմանց:… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.